CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Gốc > Giáo Án > (780 bài)

Word-logo-small

Bài 28. Ôn tập

Ngày gửi: 2021-05-24 11:44:17

Word-logo-small

Bài 27. Lớp vỏ sinh vật. Các ...

Ngày gửi: 2021-05-24 11:38:06

Word-logo-small

Bài 27. Lớp vỏ sinh vật. Các ...

Ngày gửi: 2021-05-22 14:41:10

Word-logo-small

Tiếng Anh 7 (Sách mới). Giáo ...

Ngày gửi: 2021-05-19 16:22:16

Word-logo-small

kh tháng 5, 2021

Ngày gửi: 2021-05-02 12:58:17

Word-logo-small

công đoàn

Ngày gửi: 2021-04-30 10:04:34

Word-logo-small

công đoàn

Ngày gửi: 2021-04-30 10:03:58

Word-logo-small

KH THÁNG 4/2021

Ngày gửi: 2021-04-04 16:07:12

Xls-small

Bảng tổng hợp nhận xét GHK 2 ...

Ngày gửi: 2021-04-02 20:04:54

Word-logo-small

KH THÁNG 3.2021

Ngày gửi: 2021-03-01 09:17:54

Word-logo-small

KH THÁNG 2/2021

Ngày gửi: 2021-01-31 18:57:37

Word-logo-small

KH THÁNG 1/2021

Ngày gửi: 2021-01-13 09:16:24

Xls-small

Bảng tổng hợp ĐGXL khối 1 mẫu...

Ngày gửi: 2021-01-04 22:08:26

Word-logo-small

Tin học 6.ÔN TẬP

Ngày gửi: 2020-12-24 20:18:03

Word-logo-small

KH thánh 12/2020

Ngày gửi: 2020-12-16 14:53:40

Xls-small

Bảng tổng hợp kết quả đánh gi...

Ngày gửi: 2020-12-01 19:23:26

Word-logo-small

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN ( ĐẢNG ...

Ngày gửi: 2020-11-24 20:56:13

Word-logo-small

GA STEM GAME

Ngày gửi: 2020-11-05 14:17:23

Word-logo-small

KH THÁNG 11

Ngày gửi: 2020-10-31 19:24:12

Word-logo-small

KH THANG 9 10

Ngày gửi: 2020-10-23 10:22:24

Word-logo-small

KH HĐ NGLL 2020 2021

Ngày gửi: 2020-10-23 10:05:51

Word-logo-small

Giáo án học kì 2 PTNL

Ngày gửi: 2020-10-11 16:57:14

Word-logo-small

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA THIẾT BỊ...

Ngày gửi: 2020-10-06 20:05:11

Xls-small

Danh sách tiêm Bạch hầu mới

Ngày gửi: 2020-09-26 21:19:48

Xls-small

DSHS TOÀN TRƯỜNG CHUẨN NGÀY 24/9

Ngày gửi: 2020-09-25 09:16:34

Word-logo-small

TT 28- ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TH

Ngày gửi: 2020-09-24 08:14:36

Word-logo-small

KHCM THÁNG 9

Ngày gửi: 2020-09-24 07:25:33

Word-logo-small

KHCM THÁNG 8/2020

Ngày gửi: 2020-09-24 07:24:40

Xls-small

danh sach yte gvcn lap

Ngày gửi: 2020-09-23 09:43:02

Word-logo-small

KH THÁNG 9/2020

Ngày gửi: 2020-09-09 19:39:20

Word-logo-small

mẫu đánh giá viên chưc ( GV-NV )

Ngày gửi: 2020-07-06 09:11:13

Word-logo-small

KH THÁNG 7/2020

Ngày gửi: 2020-06-30 19:29:01

Word-logo-small

MẪU ĐÁNH GIÁ GV THEO TT 20 & ...

Ngày gửi: 2020-06-29 09:10:32

Word-logo-small

KHCM THÁNG 7

Ngày gửi: 2020-06-27 20:44:14

Word-logo-small

mẫu chuẩn nhất

Ngày gửi: 2020-06-26 20:25:26

Word-logo-small

mẫu đánh gia HT-PHT thông tư 14

Ngày gửi: 2020-06-26 20:18:51