CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Gốc > Giáo Án > (780 bài)

Word-logo-small

HD mẫu đánh giá HT-PHT-GV

Ngày gửi: 2020-06-26 20:16:04

Word-logo-small

RLDV

Ngày gửi: 2020-06-02 11:30:53

Word-logo-small

HO SO CNBH

Ngày gửi: 2020-06-02 11:29:12

Word-logo-small

KH THÁNG 6/2020

Ngày gửi: 2020-06-01 19:32:57

Word-logo-small

KH THÁNG 6

Ngày gửi: 2020-06-01 10:13:01

Word-logo-small

góp ý dự thảo

Ngày gửi: 2020-05-13 14:38:26

Word-logo-small

KẾ HOẠCH CM THÁNG 5

Ngày gửi: 2020-05-05 14:04:38

Word-logo-small

KẾ HOẠCH THÁNG 4

Ngày gửi: 2020-05-05 14:02:32

Word-logo-small

KH THÁNG 5/2020

Ngày gửi: 2020-05-04 09:31:25

Word-logo-small

KHCĐT4/2020

Ngày gửi: 2020-04-01 10:13:50

Word-logo-small

KHCDDT3/2020

Ngày gửi: 2020-04-01 10:13:01

Word-logo-small

KH THÁNG 4- 2020

Ngày gửi: 2020-03-30 20:14:27

Word-logo-small

KH THÁNG 3. 2020

Ngày gửi: 2020-03-06 20:52:30

Word-logo-small

KẾ HOẠCH CM THÁNG 3/2020

Ngày gửi: 2020-03-06 14:15:27

Word-logo-small

Mẫu đăng ký tu dưỡng và rèn l...

Ngày gửi: 2020-03-06 14:10:08

Word-logo-small

ÔN TẬP TOÁN 9

Ngày gửi: 2020-02-21 10:36:18

Word-logo-small

ÔN TẬP TOÁN 8

Ngày gửi: 2020-02-21 10:34:10

Word-logo-small

ÔN TẬP

Ngày gửi: 2020-02-21 10:24:46

Word-logo-small

Tài liệu ôn tập cho HS

Ngày gửi: 2020-02-21 09:56:26

Word-logo-small

Bài 35. Vùng Đồng bằng sông C...

Ngày gửi: 2020-02-19 08:54:52

Word-logo-small

Bài 19. Khí áp và gió trên Tr...

Ngày gửi: 2020-02-19 08:48:26

Word-logo-small

Giáo án tổng hợp

Ngày gửi: 2020-02-18 21:16:13

Word-logo-small

Tiếng Anh 7 (Sách mới). REVIE...

Ngày gửi: 2020-02-17 20:13:23

Word-logo-small

Tiếng Anh 7 (Sách mới). Revie...

Ngày gửi: 2020-02-17 20:08:17

Word-logo-small

Bài 30. Ôn tập phần Văn

Ngày gửi: 2020-02-17 19:51:58

Word-logo-small

Bài 30. Ôn tập phần Văn

Ngày gửi: 2020-02-17 19:48:59

Word-logo-small

Bài 39. Tổng kết chuơng II : ...

Ngày gửi: 2020-02-17 19:31:39

Word-logo-small

Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổ...

Ngày gửi: 2020-02-17 19:29:50

Word-logo-small

Bài 39. Tổng kết chuơng II : ...

Ngày gửi: 2020-02-17 19:27:33

Word-logo-small

Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổ...

Ngày gửi: 2020-02-17 19:25:58

Word-logo-small

KHCM THÁNG 2

Ngày gửi: 2020-02-06 21:13:46

Word-logo-small

lop 4

Ngày gửi: 2020-02-06 07:23:07

Word-logo-small

KHCDDT2-2020

Ngày gửi: 2020-02-04 20:39:42

Word-logo-small

KHCDDT1-2020

Ngày gửi: 2020-02-04 20:38:48

Word-logo-small

KH THÁNG 2 . 2020

Ngày gửi: 2020-02-02 20:05:14

Word-logo-small

TAI LIEU TAM LY HOC DUONG

Ngày gửi: 2020-01-05 10:24:13