CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Gốc > Giáo Án > (780 bài)

Pdf-small

Da1. Đổi mới Phương pháp dạy ...

Ngày gửi: 2009-12-21 20:43:35

Pdf-small

HD ôn thi Lịch sử Đảng Cộng s...

Ngày gửi: 2009-12-15 01:25:19

Pdf-small

HD ôn thi Chủ nghĩa xã hội kh...

Ngày gửi: 2009-12-15 01:24:57

Pdf-small

HD ôn thi Kinh tế chính trị M...

Ngày gửi: 2009-12-15 01:24:36

Pdf-small

HD ôn thi Triết học Mac - Lenin

Ngày gửi: 2009-12-15 01:24:12

Pdf-small

Tâm lý học đại cương (Lê Than...

Ngày gửi: 2009-12-15 01:23:43

Word-logo-small

Phep bien chung duy vat va ho...

Ngày gửi: 2009-12-15 01:15:18

Word-logo-small

On tap Ly luan chinh tri

Ngày gửi: 2009-12-15 01:14:54

Word-logo-small

Ve Quan diem cua SPorot ve Ca...

Ngày gửi: 2009-12-15 01:14:13

Word-logo-small

Ve Tu tuong triet hoc Nho gia...

Ngày gửi: 2009-12-15 01:13:42

Word-logo-small

Ôn tập Chủ nghĩa xã hội khoa học

Ngày gửi: 2009-12-15 01:12:25

Word-logo-small

Đề tài Lịch sử THCS (1)

Ngày gửi: 2009-12-14 18:29:01

Word-logo-small

Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịc...

Ngày gửi: 2009-12-14 18:28:01

Word-logo-small

Sáng kiến kinh nghiệm môn Lịc...

Ngày gửi: 2009-12-14 18:26:49

Word-logo-small

Hi.SKKN. Nâng cao chất lượng ...

Ngày gửi: 2009-12-14 18:14:51

Word-logo-small

V1.SKKN. Tổ chức hoạt động nhóm

Ngày gửi: 2009-12-14 18:13:49

Word-logo-small

V2.SKKN. Rèn luyện kĩ năng nó...

Ngày gửi: 2009-12-14 18:13:15

Word-logo-small

SKKN. Quản lý hoạt động Tổ ch...

Ngày gửi: 2009-12-14 16:39:47

Word-logo-small

QD hinh thuc de tai, luan van...

Ngày gửi: 2009-12-14 16:21:14

Word-logo-small

QD hinh thuc de tai, luan van...

Ngày gửi: 2009-12-14 16:18:59

Pdf-small

QĐ hình thức đề tài, luận văn...

Ngày gửi: 2009-12-14 16:18:14

Word-logo-small

HD làm đề tài, tiểu luận, SKKN

Ngày gửi: 2009-12-14 16:16:51

Word-logo-small

Da2. Văn hóa nhà trường

Ngày gửi: 2009-12-14 00:54:20

Word-logo-small

Da2. Lập kế hoạch chiến lược ...

Ngày gửi: 2009-12-14 00:53:32

Word-logo-small

Da2. Lãnh đạo và quản lý sự t...

Ngày gửi: 2009-12-14 00:53:10

Word-logo-small

Da2. Lãnh đạo và quản lý phát...

Ngày gửi: 2009-12-14 00:52:47

Word-logo-small

Da2. Đổi mới lãnh đạo và quản...

Ngày gửi: 2009-12-14 00:52:20

Word-logo-small

Bài dự thi. Luật Phòng chống ...

Ngày gửi: 2009-12-14 00:43:59

Slide0

CT trắc nghiệm. Luật Phòng ch...

Ngày gửi: 2009-12-14 00:43:27

Word-logo-small

Bài dự thi tìm hiểu Luật Phòn...

Ngày gửi: 2009-12-14 00:42:55

Word-logo-small

15 câu trắc nghiệm về Luật Ph...

Ngày gửi: 2009-12-14 00:42:11

Word-logo-small

07 tài liệu hỏi đáp về ma túy

Ngày gửi: 2009-12-14 00:41:35

Word-logo-small

Hi9. Giáo án Hình học 9 Học k...

Ngày gửi: 2009-12-13 22:28:22

Word-logo-small

Hi9. Giao an Hinh học 9, t48-...

Ngày gửi: 2009-12-13 22:27:32

Word-logo-small

ĐS7. Giáo án Đại số 7. Hoàng ...

Ngày gửi: 2009-12-13 22:24:11

Word-logo-small

Hi7. Giáo án Hình học 7. Nguy...

Ngày gửi: 2009-12-13 22:22:43