CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Gốc > Giáo Án > (780 bài)

Word-logo-small

Ti7. Giáo án Tin học 7 (cả năm)

Ngày gửi: 2009-12-13 22:21:48

Word-logo-small

L7. Âm học. Giáo án Vật lý lớp 7

Ngày gửi: 2009-12-13 22:20:59

Word-logo-small

NLS. Sổ Nhật ký Chi đội

Ngày gửi: 2009-12-13 22:19:51

Word-logo-small

AN6. Giáo án Âm nhạc 6 (cả năm)

Ngày gửi: 2009-12-13 22:18:22

Word-logo-small

MT5. Giáo án Mĩ thuật 5 (cả năm)

Ngày gửi: 2009-12-13 22:16:33

Slide0

Da2. BG Phát triển giáo dục t...

Ngày gửi: 2009-12-13 21:38:24

Slide0

Da2. BG Phát triển đội ngũ nh...

Ngày gửi: 2009-12-13 21:37:30

Slide0

Da2. BG Lập kế hoạch chiến lư...

Ngày gửi: 2009-12-13 21:36:59

Slide0

Da2. BG Văn hóa nhà trường

Ngày gửi: 2009-12-13 21:36:22

Slide0

Da2. BG Lãnh đạo và quản lý s...

Ngày gửi: 2009-12-13 21:35:33

Slide0

Da2. BG Đổi mới lãnh đạo và q...

Ngày gửi: 2009-12-13 21:34:34

Slide0

Chương trình Bồi dưỡng Hiệu t...

Ngày gửi: 2009-12-13 21:33:07

Word-logo-small

04 công văn về Phòng chống ma...

Ngày gửi: 2009-12-13 18:31:55

Word-logo-small

193TB - VPCP 2008. Về HIV, ma...

Ngày gửi: 2009-12-13 18:31:25

Word-logo-small

93TB - VPCP 2009. Về HIV, ma ...

Ngày gửi: 2009-12-13 18:30:37

Word-logo-small

275TB - VPCP 2008. Về HIV và ...

Ngày gửi: 2009-12-13 18:30:07

Word-logo-small

Nghị định 45/2009/NĐ-CP về ch...

Ngày gửi: 2009-12-13 18:29:24

Word-logo-small

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ph...

Ngày gửi: 2009-12-13 18:28:51

Word-logo-small

Luật Phòng chống ma túy 2000

Ngày gửi: 2009-12-13 18:27:53

Word-logo-small

Nội san: Học tập và làm theo ...

Ngày gửi: 2009-12-13 18:03:00

Word-logo-small

Sách. Học tập và làm theo tư ...

Ngày gửi: 2009-12-13 18:01:29

Slide0

Chuyên đề. Tư tưởng, Đạo đức ...

Ngày gửi: 2009-12-13 18:00:22

Word-logo-small

Bài dự thi. Sáng mãi tên Ngườ...

Ngày gửi: 2009-12-13 17:59:38

Word-logo-small

05 Bản đăng ký HT, làm theo B...

Ngày gửi: 2009-12-13 17:59:01

Word-logo-small

Học tập Bác Hồ: Sơ kết, kế ho...

Ngày gửi: 2009-12-13 17:57:44

Word-logo-small

HD. 40 năm thực hiện Di chúc ...

Ngày gửi: 2009-12-13 17:57:05

Word-logo-small

Học tập Tư tưởng Đạo đức Hồ C...

Ngày gửi: 2009-12-13 17:56:20

Word-logo-small

7 Bản kiểm điểm đảng viên 200...

Ngày gửi: 2009-12-13 17:54:39

Word-logo-small

20-HD/BTCTW. Về đánh giá chất...

Ngày gửi: 2009-12-13 17:51:29

Word-logo-small

Hi9. Chủ đề: Tam giác vuông

Ngày gửi: 2009-12-08 18:05:22

Word-logo-small

Hi9. Chủ đề. Dựng hình

Ngày gửi: 2009-12-08 18:04:39

Word-logo-small

ĐS9. Chủ đề: Căn thức (2)

Ngày gửi: 2009-12-08 17:53:50

Word-logo-small

ĐS9. Chủ đề: Căn thức

Ngày gửi: 2009-12-08 17:52:59

Word-logo-small

ĐS9. Chủ đề: Phương pháp giải...

Ngày gửi: 2009-12-08 17:51:40

Word-logo-small

Hi9. Chủ đề: Đường tròn, đườn...

Ngày gửi: 2009-12-08 17:49:42

Word-logo-small

Hi8. Giáo án Hình học 8

Ngày gửi: 2009-12-08 17:40:19