CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Gốc > Giáo Án > (780 bài)

Word-logo-small

KH CHUYÊN MÔN THÁNG 01

Ngày gửi: 2020-01-02 08:41:22

Word-logo-small

KH THÁNG 1/2020

Ngày gửi: 2020-01-02 08:06:19

Word-logo-small

Tặng chị Thoa lúc về hưu

Ngày gửi: 2019-12-06 21:06:24

Word-logo-small

Tặng chị tôi

Ngày gửi: 2019-12-06 21:02:52

Word-logo-small

KHCĐT12-2019

Ngày gửi: 2019-12-06 09:55:04

Word-logo-small

MẪU KIỂM ĐIÊM ĐẢNG VIÊN

Ngày gửi: 2019-12-03 10:11:45

Word-logo-small

KÊ HOẠCH CM THÁNG 12

Ngày gửi: 2019-11-30 21:06:38

Word-logo-small

KH THÁNG 12. 2019

Ngày gửi: 2019-11-30 19:13:11

Word-logo-small

kh th 11 12 2019

Ngày gửi: 2019-11-28 09:18:40

Word-logo-small

KHVĐT11/2019

Ngày gửi: 2019-11-06 21:09:50

Word-logo-small

KH THÁNG BGH

Ngày gửi: 2019-11-04 07:51:16

Word-logo-small

KẾ HOẠCH CM THÁNG 11/2019

Ngày gửi: 2019-10-31 23:11:51

Word-logo-small

thang 10 2019..

Ngày gửi: 2019-10-24 08:17:52

Word-logo-small

thang 10

Ngày gửi: 2019-10-24 08:01:12

Word-logo-small

KHCD tháng 10/2019

Ngày gửi: 2019-10-09 08:17:03

Word-logo-small

kế hoạch côg đoàn tháng 10/2019

Ngày gửi: 2019-10-09 08:13:29

Word-logo-small

KHT10/2019

Ngày gửi: 2019-10-08 14:46:18

Word-logo-small

kh thang 9 10

Ngày gửi: 2019-10-07 09:56:30

Word-logo-small

KẾ HOẠCH CM T10-2019

Ngày gửi: 2019-10-07 09:37:27

Word-logo-small

Kế hoạch chuyên môn tiểu học

Ngày gửi: 2019-10-04 10:13:06

Word-logo-small

KẾ HOẠCH THÁNG 8+9/2019

Ngày gửi: 2019-09-20 21:24:04

Word-logo-small

KHCĐT9/2019

Ngày gửi: 2019-09-20 19:23:39

Word-logo-small

KH THÁNG 9. 2019

Ngày gửi: 2019-09-03 13:21:39

Word-logo-small

KH THÁNG 8. 2019

Ngày gửi: 2019-09-03 13:19:30

Word-logo-small

đề cương ôn tập toán 6

Ngày gửi: 2019-05-18 21:20:02

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2019-05-09 16:39:34

Word-logo-small

Đại số 9. Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2019-05-05 05:42:34

Word-logo-small

KH THANG 9 ĐẾN THANG 5 2019

Ngày gửi: 2019-05-02 10:02:04

Word-logo-small

kh tháng 5. 2019

Ngày gửi: 2019-04-27 21:15:56

Word-logo-small

KHCM THÁNG 5

Ngày gửi: 2019-04-26 21:55:29

Word-logo-small

KHCĐTHANG 5

Ngày gửi: 2019-04-25 19:31:22

Word-logo-small

Tiếng Anh 8 (chuyên đề).

Ngày gửi: 2019-04-24 21:02:38

Word-logo-small

Tiếng Anh 6 (chuyên đề)

Ngày gửi: 2019-04-23 17:41:13

Word-logo-small

Tiếng Anh 6 chuyên đề

Ngày gửi: 2019-04-23 17:39:20

Word-logo-small

CDDT4/2019

Ngày gửi: 2019-04-07 19:10:33

Word-logo-small

CĐ T4/2019

Ngày gửi: 2019-04-07 18:59:15