CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Gốc > Giáo Án > (780 bài)

Word-logo-small

KH THÁNG 11/2018

Ngày gửi: 2018-10-27 19:57:49

Word-logo-small

KẾHOACHJ CÔNG ĐOÀN T 11/2018

Ngày gửi: 2018-10-26 19:32:31

Word-logo-small

KẾ HOẠCH CM THÁNG 11

Ngày gửi: 2018-10-26 09:23:35

Word-logo-small

KH THANG 11

Ngày gửi: 2018-10-25 09:27:19

Word-logo-small

KH THANG 10

Ngày gửi: 2018-10-25 09:17:47

Word-logo-small

KH 20/11

Ngày gửi: 2018-10-25 09:15:13

Word-logo-small

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10

Ngày gửi: 2018-10-23 22:02:44

Word-logo-small

Họp Hội đồng tháng 10

Ngày gửi: 2018-10-08 09:13:28

Word-logo-small

Kế hoạch họp Hội đồng tháng 1...

Ngày gửi: 2018-10-07 20:15:12

Word-logo-small

KH 10

Ngày gửi: 2018-10-07 19:30:09

Word-logo-small

KH THÁNG 10/2018

Ngày gửi: 2018-10-06 20:43:59

Word-logo-small

báo cáo tháng

Ngày gửi: 2018-10-01 21:27:41

Word-logo-small

KHCĐ T10/2018

Ngày gửi: 2018-09-28 18:30:59

Xls-small

BC DỮ LIỆU CB-VIÊN CHỨC

Ngày gửi: 2018-09-28 09:49:20

Word-logo-small

KẾ HOẠCH PHONG TRÀO 2018-2019

Ngày gửi: 2018-09-22 15:23:41

Word-logo-small

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN VÀ PHONG T...

Ngày gửi: 2018-09-22 15:22:18

Word-logo-small

KH HDNGLL 20182019

Ngày gửi: 2018-09-19 08:56:53

Word-logo-small

KH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI 2018

Ngày gửi: 2018-09-07 09:12:19

Word-logo-small

KH TRUNG THU 2018

Ngày gửi: 2018-09-07 08:57:57

Word-logo-small

KH THÁNG 9

Ngày gửi: 2018-09-07 08:56:35

Word-logo-small

BDTX mới của tổ 4 (2018-2019)

Ngày gửi: 2018-09-03 20:06:48

Word-logo-small

KHCD T8+9/2018

Ngày gửi: 2018-09-03 15:03:35

Word-logo-small

KÊ HOẠCH THÁNG 9

Ngày gửi: 2018-09-01 21:58:03

Word-logo-small

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8

Ngày gửi: 2018-09-01 21:56:20

Word-logo-small

KẾ HOẠCH BDTX CÁ NHÂN

Ngày gửi: 2018-09-01 21:32:13

Word-logo-small

KH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ

Ngày gửi: 2018-09-01 21:29:59

Word-logo-small

Phụ lục giáo án mẫu tập huấn ...

Ngày gửi: 2018-09-01 21:22:47

Word-logo-small

Tập huấn Bồi dưỡng thường xuy...

Ngày gửi: 2018-09-01 21:20:06

Word-logo-small

Dạy Tập đọc cho HS DTTS

Ngày gửi: 2018-09-01 20:33:34

Word-logo-small

Dạy học vần HS DTTS

Ngày gửi: 2018-09-01 20:30:58

Word-logo-small

KH THÁNG 9/2018

Ngày gửi: 2018-09-01 20:10:06

Word-logo-small

BDTX-HĐNGLL 2018-2019

Ngày gửi: 2018-08-19 08:37:38

Word-logo-small

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH 2018 (...

Ngày gửi: 2018-05-10 09:18:45

Word-logo-small

biên bản bàn giao học sinh về...

Ngày gửi: 2018-05-03 09:18:27

Word-logo-small

KHCM THÁNG 5

Ngày gửi: 2018-04-29 14:17:11

Word-logo-small

KH CM THÁNG 5

Ngày gửi: 2018-04-29 14:12:38