CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Gốc > Đề thi > Trung học cơ sở > Lịch sử > (42 bài)

Word-logo-small

BÀI TẬP LỊCH SỬ

Ngày gửi: 2021-05-20 20:26:54

Word-logo-small

lịch sử địa phương Đăklắk

Ngày gửi: 2021-05-20 20:07:12

Word-logo-small

VIỆT NAM TỪ 1975 ĐẾN 2000

Ngày gửi: 2021-05-20 19:28:14

Word-logo-small

Phong trào yêu nước chống Phá...

Ngày gửi: 2021-05-20 19:22:41

Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2020-04-23 07:57:01

Word-logo-small

bài kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2020-04-17 17:09:58

Word-logo-small

bài kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2020-04-17 16:19:55

Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2020-04-17 16:15:48

Word-logo-small

BÀI KIEM TRA

Ngày gửi: 2020-04-17 15:46:52

Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2020-04-17 15:42:22

Word-logo-small

ON TẬP BÀI 18

Ngày gửi: 2020-04-15 10:22:01

Word-logo-small

ÔN TẬP BÀI 24

Ngày gửi: 2020-04-15 09:57:16

Word-logo-small

bài 23.

Ngày gửi: 2020-04-15 08:51:14

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2020-04-02 08:55:29

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2020-04-02 08:54:02

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2020-03-25 15:21:19

Word-logo-small

lần 5

Ngày gửi: 2020-03-23 17:21:55

Word-logo-small

ôn tập lần 5

Ngày gửi: 2020-03-23 17:04:01

Word-logo-small

lần 5

Ngày gửi: 2020-03-23 16:38:22

Word-logo-small

ôn tập lần 4

Ngày gửi: 2020-03-16 09:40:20

Word-logo-small

LẦN 4

Ngày gửi: 2020-03-16 08:58:36

Word-logo-small

On tạp lan 4

Ngày gửi: 2020-03-16 08:27:59

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2020-03-16 07:09:50

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2020-03-15 20:20:43

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2020-03-15 20:17:29

Word-logo-small

Đề cương ôn tap covdvi-19

Ngày gửi: 2020-03-01 18:31:20

Word-logo-small

ôn tập lần 3

Ngày gửi: 2020-03-01 18:02:24

Word-logo-small

Ôn tập lần 3

Ngày gửi: 2020-03-01 17:30:26

Word-logo-small

bài tập ôn tập lần 3

Ngày gửi: 2020-03-01 16:38:58

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2020-02-24 23:09:04

Word-logo-small

bài tập ôn tập lần 2

Ngày gửi: 2020-02-24 10:29:37

Word-logo-small

ÔN TẬP LẦN 2

Ngày gửi: 2020-02-24 10:08:04

Word-logo-small

BÀI TẬP LẦN 2

Ngày gửi: 2020-02-24 10:04:35

Word-logo-small

Đề cương ôn thi

Ngày gửi: 2020-02-20 12:52:14

Word-logo-small

ôn tập trong thời kì nghỉ dịc...

Ngày gửi: 2020-02-20 11:04:11

Word-logo-small

Ôn tập do nghỉ covid-19

Ngày gửi: 2020-02-20 10:47:46