CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Gốc > Đề thi > Trung học cơ sở > Lịch sử > Lịch sử 7 > (11 bài)

Word-logo-small

BÀI TẬP LỊCH SỬ

Ngày gửi: 2021-05-20 20:26:54

Word-logo-small

lịch sử địa phương Đăklắk

Ngày gửi: 2021-05-20 20:07:12

Word-logo-small

BÀI KIEM TRA

Ngày gửi: 2020-04-17 15:46:52

Word-logo-small

Kiểm tra 15'

Ngày gửi: 2020-04-17 15:42:22

Word-logo-small

bài 23.

Ngày gửi: 2020-04-15 08:51:14

Word-logo-small

lần 5

Ngày gửi: 2020-03-23 16:38:22

Word-logo-small

On tạp lan 4

Ngày gửi: 2020-03-16 08:27:59

Word-logo-small

Ôn tập lần 3

Ngày gửi: 2020-03-01 17:30:26

Word-logo-small

BÀI TẬP LẦN 2

Ngày gửi: 2020-02-24 10:04:35

Word-logo-small

ôn tập trong khi nghỉ do covi...

Ngày gửi: 2020-02-20 10:32:41

Word-logo-small

Đề thi Sử 7 Học kỳ 2

Ngày gửi: 2016-05-04 10:28:18