CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Gốc > Giáo Án > Trung học cơ sở > Toán học > (4 thư mục)


Toán học 6 (4 bài)
Thumbnail

ÔN TẬP TOÁN 9

Ngày gửi: 2020-02-21 10:36:18

Thumbnail

ÔN TẬP TOÁN 8

Ngày gửi: 2020-02-21 10:34:10

Thumbnail

ÔN TẬP

Ngày gửi: 2020-02-21 10:24:46

Thumbnail

đề cương ôn tập toán 6

Ngày gửi: 2019-05-18 21:20:02


Toán học 7 (6 bài)
Thumbnail

Tài liệu ôn tập cho HS

Ngày gửi: 2020-02-21 09:56:26

Thumbnail

ĐS7. Giáo án Đại số 7. Hoàng ...

Ngày gửi: 2009-12-13 22:24:11

Thumbnail

Hi7. Giáo án Hình học 7. Nguy...

Ngày gửi: 2009-12-13 22:22:43

Thumbnail

Hi7. Giáo án Hình học 7 (cả năm)

Ngày gửi: 2009-12-08 17:30:01


Toán học 8 (6 bài)
Thumbnail

Giáo án Hình học 8

Ngày gửi: 2011-03-20 23:04:16

Thumbnail

Giáo án Đai số 8

Ngày gửi: 2011-03-20 23:03:36

Thumbnail

Phương pháp CM hình học bậc ...

Ngày gửi: 2010-04-10 11:04:33

Thumbnail

Đề thi HK II môn Toán 7

Ngày gửi: 2010-03-20 01:03:41


Toán học 9 (13 bài)
Thumbnail

Đại số 9. Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2019-05-05 05:42:34

Thumbnail

Hình học 9. Chương I. §5. Ứng...

Ngày gửi: 2019-02-20 20:37:11

Thumbnail

CHUYEN DE GSP

Ngày gửi: 2018-11-29 16:24:47

Thumbnail

Một số sai lầm học sinh thườn...

Ngày gửi: 2010-04-10 11:04:46