CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

7 Bản kiểm điểm đảng viên 2009 (tham khảo)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Ghi kèm tài liệu
Người gửi: Trần Quốc Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:27' 24-11-2009
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 3922
Số lượt thích: 0 người
* Về thực hiện đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2009
* 07 bản tự kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên năm 2009
+++++++
VỀ THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TCCSĐ VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2009
17:9` 9/10/2009
Vừa qua, một số tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có công văn, điện hỏi một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW ngày 10-10-2008 của Ban Tổ chức Trung ương về "Đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên", Ban Tổ chức Trung ương đã có Công văn số 6648-CV/BTCTW ngày 6-10-2009 trả lời như sau: 
1. Việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2009 vẫn tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW ngày 10-10-2008 của Ban Tổ chức Trung ương. Các cấp ủy đảng cần tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định chặt chẽ, bảo đảm đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên đúng thực chất.
2. Đối với các đảng bộ cơ sở mà đảng ủy được giao một số quyền cấp trên cơ sở thì đảng ủy quyết định công nhận, xếp loại chất lượng đối với các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên trong đảng bộ; cấp ủy tự đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ mình và báo cáo cấp ủy cấp trên xem xét quyết định. Tiêu chuẩn, nội dung đánh giá đối với đảng bộ cơ sở mà đảng ủy được giao một số quyền cấp trên cơ sở vận dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của TCCSĐ.
3. Đối với những đảng bộ cơ sở có đảng bộ bộ phận thì đảng ủy bộ phận chỉ đạo và thẩm định việc tự đánh giá, xếp loại chất lượng của các chi bộ trực thuộc. Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định xếp loại chất lượng đối với các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và các chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận.
4. Đối với những đảng bộ, chi bộ có nhiều đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, có thể vận dụng tỷ lệ đảng viên xuất sắc cao hơn mức quy định (15%) cho phù hợp.
(Thu Huyền)
Nguồn:
http://www.xaydungdang.org.vn/Home/Dang-vien/2009/1873/Ve-thuc-hien-danh-gia-chat-luong-TCCSD-va-dang-vien-nam.aspx
+++++++
ĐẢNG BỘ XÃ TÂN QUỞI
CHI BỘ KHỐI ĐẢNG ĐOÀN THỂ
----------------------
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tân Quới, ngày 02 tháng 11 năm 2009
------------------------------------------

BẢNG TỰ KIỂM ĐIỂM
Đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2009
Họ và tên: Phạm Thanh Hoàng sinh năm 1970
Đang sinh hoạt Đảng chính thức tại chi bộ ấp Tân Thới - thuộc Đảng bộ xã Tân Quới, huyện Thanh Bình,tỉnh Đồng Tháp.
Chức vụ: Phó Chủ tịch hội Chữ thập đỏ xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp, đơn vị công tác Ủy ban nhân dân xã Tân Quới.
Tự kiểm điểm những ưu điểm, khuyết điểm như sau:
1/- Về tư tưởng chính trị:
- Tư tưởng lập trường kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngần ngại trước khó khăn, dù công việc lớn hay nhỏ cũng phải cố gắng hoàn thành, hoạt động phục vụ nhân dân cho mục tiêu của Đảng với mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển theo con đường đổi mới.
- Bản thân luôn chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ trương của địa phương, đối với bản thân tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân cùng thực hiện.
- Nâng cao tinh thần học tập trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.
2/- Về phẩm chất đạo đức lối sống:
- Bản thân luôn thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan luêu và các biểu hiện tiêu cực khác, có thái độ đoàn kết nội bộ, hòa nhã với nhân dân làm niềm tin ở nhân dân, có đạo đức phẩm chất tốt, để xứng đáng là người cán bộ gương mẫu, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Giữ gìn và đoàn kết thống nhất với cấp Đảng lãnh đạo của địa phương thực hiện chủ trương của Đảng Ủy xã, Ủy ban nhân dân xã.
- Giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ cùng nhau hoạt động cho mục đích xây dựng kinh tế chính trị xã hội ở địa phương vững chắc.
- Quan hệ mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓