CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Da1. NCCL. Đổi mới quản lý giáo dục

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Dự án Phát triển giáo viên Tiểu học.
Người gửi: Trần Quốc Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:38' 19-09-2009
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 113
Số lượt thích: 0 người
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
ĐỔI MỚI QUẢN LÍ GIÁO DỤC

PHẦN I. ĐỔI MỚI QUẢN LÍ GIÁO DỤC

DANH MỤC:

1. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VIỆT NAM THỜI KÌ CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC (Giai đoạn 2003 - 2010)
Đặng Huỳnh Mai
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC VỚI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG
Đặng Huỳnh Mai
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoời nói đầuThực hiện công văn số 12411/GDTH ngày 31 tháng 12 năm
2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế ho ạch bồi
dưỡng cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên cấp Tiểu học năm học 2003 -
2004, Dự án Phát triển Giáo viên Tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ
chức biên soạn tài liệu Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và đổi
mới quản lí giáo dục tiểu học.

Cuốn sách tập hợp các bài viết của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào
tạo cùng các nhà khoa học, các chuyên gia thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học.

Những thông tin được đề cập trong cuốn sách này (đổi mới quản
lí giáo dục ở tiểu học, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên tiểu học, xây dựng
chương trình đào tạo giáo viên, quản lí nhà trường, xây dựng tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch giáo viên tiểu học,...) chắc chắn sẽ giúp
ích thiết thực cho đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học để từ đó
vận dụng một cách sáng tạo vào việc thực thi nhiệm vụ của mình, từng
bước góp phần đổi mới giáo dục ở cấp Tiểu học.Tháng 6 - 2004
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TIỂU
HỌC

ĐỔI MỚI QUẢN LÍ GIÁO DỤC Ở TIỂU HỌC

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VIỆT
NAM THỜI KÌ CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT
NƯỚC
(Giai đoạn 2003 - 2010)
Đặng Huỳnh Mai
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII chỉ
rõ : "Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh.
Giáo viên phải có đủ đức, đủ tài". Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành
Trung ương Đảng khoá IX yêu cầu : bố trí cán bộ ; xây dựng kế hoạch đào tạo lại đội
ngũ giáo viên và cán bộ quản lí (CBQL) giáo dục, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu cân
đối, đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu của thời kì đổi mới ; hoàn thiện chế độ chính sách đối
với nhà giáo và CBQL.
Xuất phát từ những yêu cầu trên, một trong các nhiệm vụ của ngành Giáo dục và
Đào tạo hiện nay là phải xác định mục tiêu, nhiệm vụ và bước đi cụ thể trong công tác
đào tạo và bồi dưỡng lực lượng nhà giáo và CBQL sao cho phù hợp với định hướng
phát triển của đất nước cũng như xu thế toàn cầu hoá của xã hội đương đại. Đứng trước
thực trạng này, chúng ta cần tìm hiểu sâu hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giáo
dục để xây dựng đội ngũ giáo viên phục vụ quá trình phát triển của đất nước trên một
số lĩnh vực sau đây :
I - GIÁO DỤC PHẢI PHỤC VỤ ĐƯỜNG LỐI CHÍNH TRỊ CỦA
ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ
Ngày 31/8/1960, trong thư gửi các cán bộ giáo dục, học sinh, sinh viên các trường và
các lớp bổ túc văn hoá, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở : "Giáo dục phải phục vụ
đường lối chính trị của Đảng và Chính phủ, gắn liền với sản xuất và đời sống nhân
dân". Nhận thức vấn đề này trong quá trình xây dựng đội ngũ nhà giáo tức là phải chú ý
đến các yêu cầu về phẩm chất, đạo đức và nhận thức chính trị, tư tưởng. Công tác giáo
dục chỉ có thể phục vụ đường lối chính trị của Đảng và Chính phủ một cách tốt nhất khi
cán bộ giáo dục và nhà giáo nhìn nhận một vấn đề chuyên môn thông qua lăng kính của
một nhà chính trị. Hay nói cách khác, mỗi
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓