CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Danh sách tiêm Bạch hầu mới

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Viết Thắng
Ngày gửi: 21h:19' 26-09-2020
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
"DANH SÁCH ĐIỀU TRA ĐỐI TƯỢNG TỪ 49 THÁNG TUỔI TRỞ LÊN
VÀ KẾT QUẢ TIÊM VACCIN Td - TẠI TRƯỜNG HỌC"
"Tỉnh: Đắk Lắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Trường:…………...…..….…, Lớp:…….…….…Xã Hòa Khánh"

TTĐT Họ và tên trẻ em Ngày tháng năm sinh Họ và tên mẹ "Địa chỉ
nơi ở
(Thôn )" Số điện thoại Ngày tiêm vaccin Td mũi 1 Ngày tiêm vaccin Td mũi 2 Ghi chú

0942655125 …/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
TTĐT Họ và tên trẻ em Ngày tháng năm sinh Họ và tên mẹ "Địa chỉ
nơi ở" Số điện thoại Ngày tiêm vaccin Td mũi 1 Ngày tiêm vaccin Td mũi 2 Ghi chú

…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
…/…/….. …/…/…..
"Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 20…"
Người lập danh sách Trạm Y tếGhi chú: Danh sách phải được điều tra và lập trước khi triển khai tiêm chiến dịch
Danh sách phải được sử dụng trong buổi tiêm vaccin Td để đối chiếu với đối tượng thực tế tiêm tại điểm tiêm
 
Gửi ý kiến