CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Unit 9. A first-aid course

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Hữu (trang riêng)
Ngày gửi: 01h:53' 12-01-2010
Dung lượng: 12.7 MB
Số lượt tải: 109
Số lượt thích: 0 người
Tuesday, January 12, 2010
1
Tuesday, January 12, 2010
Welcome to English class
Unit 9_A first-aid course
GETTING STARTED
-Period 55
Tuesday, January 12, 2010
2
Work with a partner.
What would you do in these situations which require first-aid?.
Tuesday, January 12, 2010
3
Cotton balls
A bandage
Tiger balm
Alcohol
An ice bag
Bỏng
Vết cắt, đứt
Chảy máu cam
Ong chích
c
b
t
ib
a
Tuesday, January 12, 2010
4
Listen and read
Tuesday, January 12, 2010
5
Think about these questions while hearing
Who is Lan talking with on the phone?
What is she talking about?
Where is she phoning from?
What does she ask for?
Does the nurse give first-aid instructions?
What does the nurse give for the first-aid instructions?
Tuesday, January 12, 2010
6
Listen and read the dialogue
Now, look at your book.
--------
-------
-------
Listen and read the dialogue again.
Listen and repeat new words and phrases. Highline or underline them.
--------
-------
-------
Tuesday, January 12, 2010
8
-----------
-----------
------
-----------
------
-----------
Listen and repeat new words and phrases. Highline or underline them.
------
------
Tuesday, January 12, 2010
9
----
----
----
---------
---------
------------
--------
Listen and repeat new words and phrases. Highline or underline them.
----
------------
--------
Listen and repeat new words and phrases. Highlight or underline them.
Tuesday, January 12, 2010
11
Notes to the dialogue.
- Emergency (n.):
sudden, unexpected
need demanding
immediate action.
- Ambulance (n.):
Vehicle which has medical facilities and
transport patients to the hospital.
- Calm down:
Keep calm; make relaxed.
Tuesday, January 12, 2010
12
Notes to the dialogue.
Fall, fell, fallen off
(her/ his) bike:
- Conscious (adj.):
Aware; awake
- bleed, bled, ..(v.):
to lose blood
- bleeding: noun from bleed.
Tuesday, January 12, 2010
13
Notes to the dialogue.
-Towel (n.)
-Handkerchief (s)
PUT PRESSURE ON IT:
Giữ chặt vết thương
‘injure
- Wound [wu:nd] (n.):
Tuesday, January 12, 2010
14
Notes to the dialogue.
- Hold it tight:
Giữ chặt nó (khăn)
- Lane (n.):
a narrow road in the country/ in the city.
- Fall asleep ><
keep (her) awake
- ‘Promise (v.):
make sure
Tuesday, January 12, 2010
15
1. practice the dialogue with a partner.
Tuesday, January 12, 2010
16
2. Select the topics covered in the dialogue.

a

b

c

d

e

f

g
Click on a), b), c)..
to get key
Tuesday, January 12, 2010
17
Check to
remember
Give a word to each definition.
Tuesday, January 12, 2010
18
Sudden, unexpected need demanding
immediate action.
Vehicle which has medical facilities and
transport patients to the hospital.
- Calm down
Keep calm; make relaxed.
- Emergency (n.)
- Ambulance (n.)
Fall, fell, fallen off (her/ his) bike:
- Conscious
Aware; awake
- bleed, bled, ..(v.):
To lose blood
PUT PRESSURE ON IT
Giữ chặt vết thương
‘injure
- Wound
- Fall asleep
Keep awake ><
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Click on numbers to get key
with sounds
Tuesday, January 12, 2010
19
THANK YOU
for your ATTENTION
The end
Tuesday, January 12, 2010
20
Tuesday, January 12, 2010
21
a burn (on…)
a bad cut (on..)
a nose bleed
a bee sting
Tuesday, January 12, 2010
22
- Medicated oil
Tuesday, January 12, 2010
23
- Alcohol [ǽlkhƆl]
Tuesday, January 12, 2010
24
An ice bag
-Towel (n.)
Tuesday, January 12, 2010
25
-Towel (n.)
Tuesday, January 12, 2010
26
-Handkerchief (s)
 
Gửi ý kiến