CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Unit 9. A first-aid course

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Hữu (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:02' 18-01-2010
Dung lượng: 8.5 MB
Số lượt tải: 101
Số lượt thích: 0 người
Monday, January 18, 2010
1
Monday, January 18, 2010
Welcome to English class
Unit 9_A first-aid course
- Period 58
WRITE
Monday, January 18, 2010
2
Complete the thank-you note Nga sent to Hoa after she left the hospital. Use the correct tense form of the verbs in brackets.
Monday, January 18, 2010
3
Dear Hoa
Thank you very much for the flowers you sent (send) me while I (1) ____ (be) in the hospital. They (2) ___ (be) beautiful
and they really (3) ______ (help) to cheer me up. I (4) ____ (come) out of the hospital on Monday morning.
Now I (5) ____ (be) bored.
Will you come over to my place on the
(6) weekend? I’d love to see you. I _____________ (phone) you on Friday
afternoon.
Your friend,
Nga
was
were
helped
came
am
‘ll / will phone
Monday, January 18, 2010
5
2. Write a thank-you note to a friend
(By a student of 8 a1, 2004 - 2005)
Monday, January 18, 2010
6
Dear Trung,
Thank you very much for your toy , the pigs, you sent me while I was in the hospital. They were lovely and nice, they really helped to cheer me up. I came out of the hospital on Sunday morning.
Now, I am very fine. Will you go on a picnic with me on the weekend? I will love to see you.I will phone you on Sunday morning .
Your friend,
Tuyen
Monday, January 18, 2010
7
(By a student of 8 a4, 2004 - 2005)
Dear Thao,
Thank you very much for the doll you sent me on Christmas. It was beautiful and really interesting. I felt happy when I received it.
Now I am very bored. Would you like to go on a picnic on the weekend with me? I want to meet you. I will phone you on Saturday afternoon.
Your friend,
Ka.
Monday, January 18, 2010
10
was
were
helped
came
am
‘ll / will phone
 
Gửi ý kiến