CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Hữu (trang riêng)
Ngày gửi: 01h:27' 13-04-2013
Dung lượng: 20.7 MB
Số lượt tải: 329
Số lượt thích: 0 người
4/13/2013 1:28 AM
Dohuu_PCT tamtuchungminh07@yahoo.com
1
Saturday, April 13, 2013
Welcome to
English class
Unit 10 - life on other planets.
4/13/2013 1:28 AM
Dohuu_PCT tamtuchungminh07@yahoo.com
2
Lesson outline
Viết trình bày.
4/13/2013 1:28 AM
Dohuu_PCT tamtuchungminh07@yahoo.com
3
4/13/2013 1:28 AM
Dohuu_PCT tamtuchungminh07@yahoo.com
4
4/13/2013 1:28 AM
Dohuu_PCT tamtuchungminh07@yahoo.com
5
Listen and
repeat new words
and take notes
Do aer’obics
Push-ups
Push-’ups
4/13/2013 1:28 AM
Dohuu_PCT tamtuchungminh07@yahoo.com
6
Listen and repeat new words
and take notes
Orbit (v.) :
Vietnamse ??
Cabin (n.)
Circus (n.)
4/13/2013 1:28 AM
Dohuu_PCT tamtuchungminh07@yahoo.com
7
Grammar notes:
Conditional sentences type 2
vs a present situation
If you were on board now,
you would experience
these marvelous things.
You are not on board now.
So you will not experience
these marvelous things.
To make a condition, we write
like this
STRUTURE:
If clause: past simple
Main clause: would + v1
> Present situation:
4/13/2013 1:28 AM
Dohuu_PCT tamtuchungminh07@yahoo.com
8
Key: 1>4, 2>1,
3>5, 4>2, 5-3
1
2
3
4
5
4/13/2013 1:28 AM
Dohuu_PCT tamtuchungminh07@yahoo.com
9
QUESTIONS
&
ANSWERS
4/13/2013 1:28 AM
10
If I decide to take a space trip, I’ll have to run a lot, swim everyday, and do aerobics and push – ups to have an excellent physical condition.
If I want to show you are in perfect health, I must get a letter from the doctor.
4/13/2013 1:28 AM
11
I can see pictures of the earth: my country, interesting places, the oceans, the big rivers, the tall mountains.
We can see those scenes 16 times a day.
4/13/2013 1:28 AM
12
We can walk on
the wall or on the
ceiling.
STUDENTS’ ANSWERS
4/13/2013 1:28 AM
Dohuu_PCT tamtuchungminh07@yahoo.com
13
Remember
_ To check your memory: Give an appropriate word to each picture or definition.
1
2
3
Quỹ đạo/ vào quĩ đạo:
Orbit (v./n.)
Cabin (n.)
Circus (n.)
Click in the
numbers to get
questions
&
KEY
4/13/2013 1:28 AM
Dohuu_PCT tamtuchungminh07@yahoo.com
14
Remember
6
Do aerobics
4
5
Push-’ups
Write the second sentence as suggested
I don’t work hard. So I get bad marks.
If I ……………………………………………….
worked hard, I would get good marks.
4/13/2013 1:28 AM
Dohuu_PCT tamtuchungminh07@yahoo.com
15
________THE END
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION
 
Gửi ý kiến