CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

ENLISH 6_UNIT 1_A1-5

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: VIDEO CLIPS FROM BOONG BONG 6
Người gửi: Đỗ Văn Hữu (trang riêng)
Ngày gửi: 04h:08' 14-08-2009
Dung lượng: 11.7 MB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
A1. Listen and repeat.
Unit 1. GREETINGS
A. HELLO
Hello.
Hi.
Hello.
Hi.
Say “Hello”, then “Hi” to your classmates..
Click any key or left mouse to present the slide.
Next
Unit 1. GREETINGS.
A3. LISTEN and WATCH.
Next
Click on the picture to play the video.
Lan: Hello, I am Lan.
Nga: Hello, I am Nga.
Ba: Hi, my name is Ba.
Nam: Hi, my name’s Nam.
Unit 1. GREETINGS.
A3. LISTEN, WATCH and REPEAT.
Next
Next
Lan: Hello, I am Lan.
Unit 1. GREETINGS
A3. LISTEN, WATCH and REPEAT.
Next
Nga: Hello, I am Nga.
Unit 1. GREETINGS.
A3. LISTEN, WATCH and REPEAT.
Next
Ba: Hi, my name is Ba.
Unit 1. GREETINGS.
A3. LISTEN, WATCH and REPEAT.
Slide2
Nam: Hi, my name’s Nam.
Unit 1. GREETINGS.
A3. LISTEN, WATCH and REPEAT.
PRACTICE WITH A GROUP.
I am …………….
My name is……
Unit 1. GREETINGS
A. HELLO
Unit 1. GREETINGS.
A5. LISTEN and WATCH.
Click on the picture to play the video.
Unit 1. GREETINGS.
A5. LISTEN, WATCH and REPEAT.
Ba: Hi, Lan.
Lan: Hello, Ba.
Ba: How are you?.
Lan: I’m fine, thanks. And you?
Ba: Fine, thanks.
Ba: Hi, Lan.
Lan: Hello, Ba.
Ba: How are you?.
Lan: I’m fine, thanks. And you?
Ba: Fine, thanks.
Click any key or left mouse to present the contents of the dialogue.
Click any key or left mouse to hide the contents of the dialogue.
Click on the picture to play the video.
PRACTICE WITH A PARTNER.
Miss Hoa with Mr. Hùng
Nam with Lan
Unit 1. GREETINGS
A. HELLO
Remember
Hello.
Hi.
My name is….
How are you?
I’m fine, thanks.
I’m = I am
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓