CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

KH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dau Thi Lan Huong
Ngày gửi: 21h:29' 01-09-2018
Dung lượng: 81.0 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TH TÔ VĨNH DIỆN
TỔ CHUYÊN MÔN: 5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TỔ CHUYÊN MÔN 5
Năm học 2018 - 2019

Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Công văn số 556/SGDĐT-TCCB, ngày 18/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên hàng năm;
Căn cứ Công văn số 117 /PGDĐT-TCCB ngày 27/04/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên hàng năm;
Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-TrTH ngày 18/5/2018 của Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện thành phố Buôn Ma Thuột về công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí và giáo viên năm học 2018 - 2019;
Căn cứ tình hình thực tế, tổ chuyên môn 5, trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện xây dựng kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018 - 2019 như sau:
I. Mục đích
1. Nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lí, giáo viên trong thời kỳ mới.
2. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và mức độ đáp ứng của giáo viên với yêu cầu phát triển giáo dục và chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
II. Nội dung, thời lượng tổ chức Bồi dưỡng thường xuyên
1. Khối kiến thức bắt buộc
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết
Do Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ lựa chọn những nội dung quan trọng để tổ chức Bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) theo hình thức tập trung.
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết
Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ cốt cán cấp huyện (TX, TP). Trên cơ sở đó, phòng giáo dục và đào tạo tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên ở đơn vị mình, hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng với các nội dung đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương: bao gồm các nội dung do các dự án thực hiện dành riêng cho giáo viên Tiểu học.
2. Khối kiến thức tự chọn (Nội dung bồi dưỡng 3): 60 tiết/giáo viên
Căn cứ nhu cầu của cá nhân, giáo viên tự lựa chọn các Mô đun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn trong Chương trình BDTX giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện thống nhất cán bộ, giáo viên toàn trường tập trung bồi dưỡng 4 trong 5 Mô đun sau (mỗi mô đun có thời lượng là 15 tiết):
2.1. Mô đun TH9: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học
+ Thời gian thực hiện: Tháng 9 năm 2018
+ Thời lượng: 15 tiết
+ Nội dung:
- Các nội dung cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học.
- Phương pháp, kĩ thuật tư vấn cho học sinh.
+ Mục tiêu:
Có kĩ năng hướng dẫn, động viên học sinh biết sống an toàn, biết khắc phục khó khăn gặp phải.
2.2. Mô đun TH17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học
+ Thời gian thực hiện: Tháng 11 năm 2018
+ Thời lượng: 15 tiết
+ Nội dung:
- Vị trí, vai trò của công tác thiết bị dạy học trong nhà trường tiểu học.
- Hệ thống thiết bị dạy học ở trường tiểu học.
- Hướng dẫn sử dụng một số thiết bị dạy học.
+ Mục tiêu:
- Hiểu được vị trí, vai trò của công tác thiết bị dạy học trong nhà trường tiểu học.
- Hiểu và trình bày được hệ thống thiết bị dạy học ở trường tiểu học.
- Vận hành và sử dụng được một số thiết bị dạy học ở trường tiểu học.
2.3. Mô đun TH22: Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học
+ Thời gian thực hiện: Tháng 01 năm 2019
+ Thời lượng: 15 tiết
+ Nội dung:
- Các yêu cầu sư phạm về các
 
Gửi ý kiến