CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Quyết đinh thành lập Ban tổ chức phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” trường THPT Lê Duẩn năm học 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Đức Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:56' 09-11-2016
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT LÊ DUẨN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

SỐ: 24 /QĐ Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng 10 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triển khai phong trào thi đua năm học 2016 - 2017 với chủ đề
“ Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LÊ DUẨN
Căn cứ Điều 21, Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông
và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư 12/2012/TT-BGDĐT, ngày 03/4/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “V/v: Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục”
Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục; Căn cứ hướng dẫn số 38 /CĐN ngày 03/10/2016 về việc Công đoàn tham gia triển khai phong trào thi đua năm học 2016-2017 với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”
Căn cứ vào thực tế nhà trường và năng lực cán bộ, giáo viên.

QUYỀT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Ban tổ chức về phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” trường THPT Lê Duẩn năm học 2016-2017 gồm các ông, bà có tên sau:
1/ Ông Phan Bá Lê Hiền Phó Hiệu trưởng Trưởng ban
2/ Ông Đặng Phan Sơn Chủ tịch Công đoàn Phó trưởng ban
3/ Bà Nguyễn Thị Thủy Phó Hiệu trưởng Phó trưởng ban
4/ Ông Trần Quốc Thành Phó Hiệu trưởng Thành viên
5/ Ông Mai Đức Chung Tổ trưởng tổ Toán Thành viên
6/ Ông Vũ Xuân Hợi TT tổ Tin-Thư kí HĐSP Thành viên (Thư ký)
7/ Ông Phan Đức Anh Tổ trưởng tổ Vật lý-CN Thành viên
8/ Ông Phan Quốc Viện Tổ trưởng tổ Hóa học Thành viên
9/ bà Lương Thúy Lan Tổ trưởng tổ Sinh học Thành viên
10/ Ông Nguyễn Văn Bảy Tổ trưởng tổ TD-QP,AN Thành viên
11/ Bà Lê Thị Thơm Tổ trưởng tổ Ngữ văn Thành viên
12/ Ông Y Nghiêm hDơk Tổ trưởng tổ Sử-Địa-GDCD Thành viên
13/ Bà Tôn Nữ Hoàng Yến Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ Thành viên
14/ Bà Nguyễn Thị Hiền Tổ trưởng Văn phòng Thành viên
15/ Phan Thị Thao Kế toán Thành viên
Điều 2: Ban tổ chức có nhiệm vụ triển khai phong trào thi đua; đánh giá kết quả thi đua đối với tập thể, cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Lê Duẩn theo kế hoạch thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2016-2017 báo cáo kết quả thi đua vể Sở, về công đoàn ngành theo quy định.
Điều 3: Các Ông (bà) có tên ở điều 1, các bộ phận có liên quan chiếu quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận: (Đã kí, đóng dấu)
-Như điều 3;
-Chi ủy chi bộ;
-Lưu VT. Đinh Sỹ Đạt
 
Gửi ý kiến