CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

MẪU ĐÁNH GIÁ GV THEO TT 20 & MẪU ĐÁNH GIA VIÊN CHỨC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hường
Ngày gửi: 09h:10' 29-06-2020
Dung lượng: 637.5 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
PHỤ LỤC 01
Mô tả các mức theo tiêu chí và yêu cầu về minh chứng
đối với giáo viên tiểu học
(Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BGDĐT ngày tháng năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tiêu chí
Mức chuẩn
Nội dung
M ức chuẩn
Gợi ý minh chứng
(- Minh chứng đạt được ở mức độ tốt của tiêu chí phải bao gồm minh chứng đạt được mức độ khá và minh chứng đạt được theo yêu cầu của mức độ tốt của tiêu chí; Minh chứng đạt được ở mức độ khá của tiêu chí phải bao gồm minh chứng đạt được ở mức độ đạt và minh chứng đạt được theo yêu cầu của mức độ khá của tiêu chí.
- Minh chứng dưới đây có thể được bổ sung/thay thế phù hợp với tình hình thực tiễn của nhà trường, địa phương)

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nghề nghiệp
Yêu thương, tôn trọng, thân thiện với học sinh; giữ gìn đạo đức, uy tín, lương tâm nhà giáo

Tiêu chí 1.
Mẫu mực với học sinh: Lối sống lành mạnh, văn minh, chuẩn mực, tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, ứng xử thân thiện với học sinh.


Đạt
Có lối sống lành mạnh, văn minh, lịch sự, tuân thủ chuẩn mực giao tiếp của nhà giáo
MC1.1. Thư khen/giấy khen phản ảnh tích cực về những việc làm, tác phong, lối sống của giáo viên;
MC 1.2. Bảng theo dõi/chấm công nề nếp lên lớp;
MC 1.3. Biên bản kiểm điểm bên chính quyền, chi bộ, tổ đảng nơi cư trú/ kết quả xếp loại Đảng viên đủ tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị (nếu là Đảng viên); Các biên bản khác có liên quan
MC1.4. Kết luận của các đợt thanh tra, kiểm tra các cấp (nếu có);


Khá
Gương mẫu, tích cực tham gia tổ chức các hoạt động xây dựng lối sống lành mạnh, văn minh trong nhà trường

MC1.5. Phiếu dự giờ/Biên bản họp tổ chuyên môn/Biên bản họp cha mẹ học sinh/Biên bản họp hội đồng nhà trường;
MC 1.6. Thư khen/giấy khen phản ảnh tích cực về những việc làm của giáo viên thể hiện lối sống, phẩm chất vì học sinh (nếu có)


Tốt
Được học sinh yêu mến, tin tưởng, gần gũi, CMHS tín nhiệm
MC1.17. Biên bản họp CMHS/họp tổ chuyên môn/họp hội đồng nhà trường;


Tiêu chí 2.

Phẩm chất đạo đức nhà giáo : Lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm với nghề nghiệp, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo.

Đạt
Thực hiện đúng các quy định về đạo đức nhà giáo.
MC2.1. Không bị khiếu nại, ý kiến phản ánh tiêu cực về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp;
MC 2.2. Biên bản họp hội đồng nhà trường ghi nhận ý kiến nhận xét/Quyết định giao thêm nhiệm vụ;
MC 2.3. Kết quả tính chuyên cần trong giảng dạy;


Khá
Tham gia xây dựng, phổ biến quy định về thực hiện chuẩn mực đạo đức chung và đạo đức nhà giáo, học sinh trong nhà trường.
MC2.4. Biên bản họp tổ chuyên môn/họp hội đồng nhà trường ghi nhận việc tham gia của giáo viên trong việc xây dựng, phổ biến quy định về thực hiện chuẩn mực đạo đức chung và đạo đức nhà giáo, học sinh trong nhà trường;
MC 2.5. Phiếu dự giờ/dự tiết chuyên đề triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức.
MC 2.6. Báo cáo chuyên đề về kinh nghiệm giáo dục đạo đức tại Hội nghị/buổi họp của tổ chuyên môn/nhà trường/phòng giáo dục và đào tạo/Sở giáo dục và đào tạo


Tốt
Vận động, tuyên truyền đồng nghiệp thực hiện hiệu quả các chương trình hành động về giáo dục đạo đức trong nhà trường, được đồng nghiệp tín nhiệm, cấp trên tin tưởng.
MC2.7. Biên bản họp tổ chuyên môn/họp hội đồng nhà trường ghi nhận giáo viên tham gia vận động, tuyên truyền đồng nghiệp thực hiện hiệu quả các chương trình hành động về giáo dục đạo đức trong nhà trường;
MC 2.8. Báo cáo về kinh nghiệm nâng cao phẩm chất được tại Hội nghị/buổi họp của tổ chuyên môn/nhà trường/phòng giáo dục và đào tạo/Sở giáo dục và đào tạo;
MC 2.9. Kế hoạch dạy học thể hiện được nội dung triển khai hoạt động giáo dục đạo đức

Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và ứng dụng công
 
Gửi ý kiến