CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

VIỆT NAM TỪ 1975 ĐẾN 2000

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thúy
Ngày gửi: 19h:28' 20-05-2021
Dung lượng: 17.6 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích: 0 người

Chủ đề : VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1975-2000
TIẾT 1: I. HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC VỀ MẶT NHÀ NƯỚC
(1975 – 1976)
   - Sau đại thắng mùa xuân 1975, nước ta thống nhất về mặt lãnh thổ nhưng ở mỗi miền lại tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.
- Tháng 9 – 1975, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
- Ngày 25 – 4 – 1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước.
- Quốc hội khóa VI họp từ ngày 24 – 6 đến ngày 3 – 7 – 1976 quyết định:
+ Thông qua chính sách đối nội, đối ngoại của nước Việt Nam thống nhất.
+ Lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyết định Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca, thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nhà nước, bầu Ban dự thảo Hiến pháp.
+ Ở địa phương tổ chức thành ba cấp chính quyền, mỗi cấp có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.


TIẾT 2: ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG
1. ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG
a. Hoàn cảnh lịch sử:
   - Trong nước: Đạt nhiều thành tựu, tiến bộ đáng kể trên các lĩnh vực, song cũng gặp không ít khó khăn và yếu kém, đưa đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng.
   - Thế giới:
      + Tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật, những thay đổi của tình hình thế giới và trong quan hệ giữa các nước.
+ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa lâm vào tình trạng khủng hoảng.
=> Đòi hỏi Đảng và Nhà nước phải tiến hành đổi mới.
b. Đường lối đổi mới của Đảng
- Đường lối đổi mới của Đảng đề ra đầu tiên tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) và được điều chỉnh, bổ sung, phát triển tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6/1991), lần thứ VIII (6/1996), lần thứ IX (4/2001).
   - Đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp.
 - Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ, gắn với đổi mới chính trị, trọng tâm
là đổi mới kinh tế.
2. VIỆT NAM TRONG 15 NĂM THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI
(1986 – 2000)
a. Thành tựu:
   - Đường lối đổi mới được sự hưởng ứng rộng rãi, nhanh chóng đi vào cuộc sống và đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực.
   - Kế hoạch 5 năm (1986 – 1990):
      + Tập chung thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của ba chương trình kinh tế: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.
      + Kết quả: Đáp ứng nhu cầu lương thực trong nước, hàng hóa dồi dào, kinh tế đối ngoại phát triển, hàng xuất khẩu tăng 3 lần.
   - Kế hoạch 5 năm (1991 – 1995):
      + Tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân hàng năm 8,2%, lạm phát được đẩy lùi.
      + Kinh tế đối ngoại phát triển, thị trường xuất nhập khẩu mở rộng, vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh.
+ Hoạt động khoa học và công nghệ gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thích nghi với cơ chế thị trường.
- Kế hoạch 5 năm (1996 – 2000):
      + Tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân hàng năm 7%.
      + Nông nghiệp phát triển, góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng chung và giữa vững ổn định kinh tế, xã hội.
      + Kinh tế đối ngoại tiếp tục phát triển.
      + Khoa học và công nghệ chuyển biến tích cực, giáo dục đào tạo phát triển.
      + Tình hình chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng , an ninh được tăng cường, quan hệ đối ngoại không ngừng mở rộng.
b. Ý nghĩa của những thành tựu:
   - Tăng cường sức mạnh tổng hợp, làm thay đổ bộ mặt đất nước và cuộc sống của nhân dân.
   - Củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa.

HƯỚNG DẪN HỌC BÀI
Em hãy trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã có
 
Gửi ý kiến