CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Học tập Bác Hồ: Sơ kết, kế hoạch, hướng dẫn (Đại học Vinh)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: VinhUni.edu.vn, 29/08/2009
Người gửi: Trần Quốc Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 01h:19' 30-08-2009
Dung lượng: 24.2 KB
Số lượt tải: 167
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH Vinh, ngày 31 tháng 07 năm 2009
*
Số 503-HD/TV
HƯỚNG DẪN
triển khai một số công việc trọng tâm thực hiện Cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009


- Căn cứ Hướng dẫn số 19-HD/BCĐ CT 06 ngày 15/6/2009 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Nghệ An về một số công việc trọng tâm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009.
- Căn cứ Kế hoạch số 18-KH/BCĐ CT 06 ngày 15/5/2009 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Nghệ An về việc đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Căn cứ Công văn số 22-CV/BCĐ CT 06 ngày 20/7/2009 Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Nghệ An về xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các cấp.
Ban Thường vụ Đảng uỷ và Ban Chỉ đạo cấp Trường Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hướng dẫn các đơn vị triển khai một số công việc trọng tâm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009 như sau:
I. TỔ CHỨC HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN”
1. Các đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên học tập chuyên đề của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009 với chủ đề: “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc (9/1969-9/2009) và 40 năm Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969-21/7/2009).
2. Thời gian tổ chức học tập: 1 buổi; hoàn thành việc học tập chuyên đề này trong sinh hoạt chi bộ tháng 8 năm 2009.
3. Tài liệu dùng cho đợt học tập là cuốn tài liệu chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành (Văn phòng Đảng uỷ đã chuyển cho các đơn vị).
4. Sau học tập, các đơn vị yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viết thu hoạch, liên hệ bản thân và đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể để làm theo những lời dạy trong chuyên đề trên phù hợp với lĩnh vực công tác của mình.
5. Cùng với học tập chuyên đề, các đơn vị chuẩn bị báo cáo kiểm điểm trước hội nghị về 40 năm Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969-21/7/2009); đề ra phương hướng phấn đấu làm theo Di chúc và Bức thư cuối cùng Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ trong thời gian tới. Kết thúc đợt học tập đề nghị các đảng bộ bộ phận, chi bộ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng uỷ qua Văn phòng Đảng uỷ trước ngày 30/8/2009.
II. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
1. Đối tượng
Tất cả đảng viên của các chi bộ là đối tượng thực hiện đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2. Nội dung đăng ký
Bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải do chính đảng viên viết, chi bộ tham gia góp ý và thông qua.
Nội dung bản đăng ký gồm 2 phần chính:
Phần 1: từng đảng viên căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao, tự giác chọn ra những nội dung, việc làm thiết thực, hưởng ứng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, cụ thể là: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; yêu nước, thương dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân để
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓