CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Unit 9. A first-aid course

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Hữu (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:27' 14-01-2010
Dung lượng: 25.2 MB
Số lượt tải: 99
Số lượt thích: 0 người
Thursday, January 14, 2010
1
Thursday, January 14, 2010
- Period 57
- Case (n):
A situation, problem requires treatments
- Faint (v.), fainting:
Lose conscious/ a loss of consciousness.
to make sb do sth
that he/she does not want to do.
- Force (v.):
- ‘Elevate (v.):
Lift, raise higher
- Level of the heart:
(Vietnamese??)
- ‘Victim (n):
One who is injured,
wounded, killed….
- re’vive (n):
to become strong,
healthy again
- Shock (n.)
- Overheat (v.)
Get too hot
Unpleasant feeling
- ‘Minimize (v.):
Reduce, make small
- Tissue damage (n.):
Injure on skin
(Vết thương mô)
- Af’fected part:
- A running cold tap:
- S’terile:
(Vòi nước lạnh đang ch?y)
no bacteria
- ‘Ease (v.):
Make less painfula

b

c

d

e


A. Fainting
B. Shock
A. Fainting
C. Burns
A. Fainting
Click on numbers to get key
Thursday, January 14, 2010
7
Check to
remember
Thursday, January 14, 2010
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
- Case (n):
A situation, problem requires
treatments
- Faint (v.), fainting:
Lose conscious/ a loss of consciousness.
To make sb do sth that he/she does not want to do.
- Force (v.):
- ‘Elevate (v.):
Lift, raise higher
Click on numbers to get
Qs &key with sounds
- ‘Victim (n):
One who is injured, wounded, killed….
- re’vive (n):
To become strong, healthy again
- Tissue damage (n.):
Injure on skin
- S’terile:
No bacteria
- ‘Ease (v.):
Release from pain
Thursday, January 14, 2010
9
The end
 
Gửi ý kiến