CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Kinh nghiệm sử dụng lập trình mô phỏng trong dạy học môn toán

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Duy Hiển (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:22' 24-12-2011
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 311
Số lượt thích: 0 người
KINH NGHIỆM SỬ DỤNG VIOLET SCRIT TRONG BÀI GIẢNG VIOLET
TRONG BÀI GIẢNG MÔN TOÁN THCS
I) GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ VIOLET SCRIPT
1) Giới thiệu sơ lược về lập trình mô phỏng Violet Script
a) Cấu trúc chương trình : Chương trình VS bao gồm các hàm, trong đó hàm main sẽ được gọi ngay khi bắt đầu chạy chương trình.
function main
appear Text, 8, 4, "Hello world"
end
Một chương trình con (một hàm, chức năng) sẽ được khai báo như sau:
function


...
end
Trong đó tên chương trình con không có dấu cách (có thể dùng dấu gạch chân "_" thay cho dấu cách). Các tham số thì phải khai báo cách nhau bởi dấu phẩy. Có thể xem thêm các ví dụ minh họa trong các phần sau.
Khi gọi chương trình con, nếu nó thay đổi giá trị các tham số thì khi gọi ta nên thêm dấu & vào phía trước tham số (giống cú pháp của ngôn ngữ C). Ví dụ:
input_line &ax, &ay, &bx, &by
get_point &x, &y, x1, y1, angle, 2
b) Các lệnh đơn giản
Ngôn ngữ VS cung cấp các loại lệnh sau:
Các lệnh gán, ví dụ a = 2; a = 10*5 + 1; b = a^2 + a + 1
Các lệnh cơ bản: ví dụ lệnh appear như trong chương trình trên
Các lệnh gọi chương trình con: có cú pháp giống như lệnh cơ bản
c) Các biểu thức
Các biểu thức toán học có thể sử dụng trong vế phải của các lệnh gán, hoặc làm tham số của các lệnh khác. Một biểu thức bao gồm các thành phần:
Các toán hạng: giá trị số, biến số
Các toán tử: + , - , * , / , ^
Các hàm số: sin, cos, tg, cotg, arcsin, arccos, arctg, arccotg, abs, sqrt, ln
Các dấu ngoặc đơn"(" và ")"
Ví dụ tính góc B của tam giác ABC nếu biết độ dài 3 cạnh AB, AC và BC, áp dụng định lý hàm số cos.
AB = 2
AC = 3
BC = 4
angleB = arccos((AB^2 + BC^2 - AC^2)/(2*AB*BC))
d) Các lệnh có cấu trúc
Lệnh điều kiện
if <điều kiện> then

end_if
Lệnh lặp
for from to step

next
e) Các nhãn
Có thể coi nhãn là các lệnh đặc biệt, được ký hiệu bởi dấu ":" và tên nhãn. Nhãn dùng vừa để đánh dấu, vừa để mô tả các đoạn lệnh. Nhãn thường được dùng như một định danh để có thể truy cập (goto) đến đoạn lệnh từ bất kỳ vị trí nào trong chương trình. Ví dụ:
function main
goto ERASE
:START
appear Text, 8, 4, "Hello world"
wait_click
:ERASE
erase Paper
wait_click
goto START
end
2) CÁC LỆNH CƠ BẢN TRONG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VIOLET SCRIPT
2.1Các đối tượng và lệnh trong VS
a) Các đối tượng và lệnh xử lý đối tượng
Trong thư viện của trình thông dịch VS môn Hình học có các loại đối tượng hình ảnh như sau:
Tên đối tượng
Ứng dụng
Hình ảnh
Tên đối tượng
Ứng dụng
Hình ảnh

Point
(điểm)
Ký hiệu điểm trên hình vẽ

Protractor
(thước đo góc)
Dùng để xác định góc trong việc vẽ góc


Ruler
(thước kẻ)
Sử dụng làm vật kê để vẽ các đoạn thẳng

TSquare
(ê-ke)
Dùng để vẽ đoạn thẳng vuông góc với một đoạn thẳng có sẵn


Compa
(compa)
Dùng để vẽ các hình tròn hoặc cung tròn

Measurer
(thước đo)
Dùng để đo cạnh hoặc góc
Có hình dạng là thước kẻ hoặc thước đo góc tùy ý người sử dụng

Pencil
(bút chì)
Dùng để vẽ đoạn thẳng hoặc các đường đồ thị

Burin
(dao cắt)
Dùng để cắt các đa giác


Để sử dụng các loại đối tượng của VS cũng như các đối tượng được nạp từ bên ngoài, ngôn ngữ VS cung cấp các lệnh sau:
Tên lệnh
Tham số
Tác dụng
Ví dụ dưới đây sẽ mô phỏng việc vẽ một điểm bằng bút chì

appear
xuất_hiện

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓