CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Sổ điểm GVBM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Hoài Nguyễn thực hiện
Người gửi: Nguyễn Văn Sang (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:54' 11-11-2009
Dung lượng: 249.5 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người


DUØNG CHO GIAÙO VIEÂN BOÄ MOÂN THCS & THPT BIEÁT SÖÛ DUÏNG MAÙY VI TÍNH
THEO QUY CHEÁ 40 VEÀ ÑAÙNH GIAÙ XEÁP LOAÏI HOÏC SINH THCS VAØ THPT
NGUYEÃN VAÊN SANG HIEÄU TRÖÔÛNG TRÖÔØNG THCS HOØA PHUÙ - TP. BUOÂN MA THUOÄT
Tel :0500- 686076 - 0500-686414 - Mobile : 0905291443 - Email .hoainguyen_bmt@yahoo.com

HOÏ TEÂN GIAÙO VIEÂN BOÄ MOÂN
PHAÂN COÂNG GIAÛNG DAÏY MOÂN BOÄ MOÂN LÔÙP NAÊM HOÏC
MOÂN 1
MOÂN 2
MOÂN 3
MOÂN 4
MOÂN 5
MOÂN 6
MOÂN 7
MOÂN 8
MOÂN 9
MOÂN 10
MOÂN 11
MOÂN 12

Avatar
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓