CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Tài liệu ôn tập cho HS

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:56' 21-02-2020
Dung lượng: 91.0 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỆ THỐNG KIẾN THỨC CHƯƠNG II HÌNH HỌC VÀ CHƯƠNG III ĐẠI SỐ TỰ HỌC Ở NHÀ
MÔN TOÁN LỚP 7
A/ LÝ THUYẾT
Hình học : HS cần nắm các kiến thức cơ bản sau
Định lý tổng ba góc của tam giác,tính chất góc ngoài của tam giác
Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác
Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông
Định nghĩa tam giác cân , tính chất về góc của tam giác cân. Nêu các cách c/m một tam giác là tam giác cân
Định nghĩa tam giác đều , tính chất về góc của tam giác đều. Nêu các cách c/m một tam giác là tam giác đều.
Nội dung định lý PYTAGO thuận và đảo.
Đại số : - Từ bảng số liệu thống kê ban đầu phải tìm hiểu được các vấn đề sau :
Dấu hiệu , giá trị của dấu hiệu
Tần số của một giá trị là gì ? có nhận xét gì về tổng các tần số?
Lập được bảng tần số và nhận xét . Bảng tần số có thuận lợi gì hơn so với bảng số liệu thống kê ban đầu?
Nêu các bước tính số trung bình cộng của dấu hiệu ? ý nghĩa số trung bình cộng
B/ BÀI TẬP
1 . Bài tập dạng trắc nghiệm Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng:
Câu 1: Tổng ba góc của một tam giác là:
A. 900 B. 1000 C. 3600 D. 1800
Câu 2: ABC có = 900 , = 450 thì ABC là tam giác:
A. vuông cân B. vuông C. cân D. đều
Câu 3: Trong một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 1000. Mỗi góc ở đáy sẽ có số đo là:
A. 700 B. 400 C. 500 D. 1100
Câu 4: ABC có AB = 6cm, AC = 8cm, BC = 10cm có thể kết luận: ABC
A. vuông tại A B. cân C. vuông tại B D. đều
Câu 5: ABC có = 600 , AB = AC; ABC là tam giác:
A. thường B. đều C. tù D. vuông cân
Câu 6: Tam giác cân muốn trở thành tam giác đều thì cần có số đo của 1 góc là:
A. 450 B. 900 C. 600 D. 300
Câu 7: Các câu sau đúng hay sai
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

a
Trong tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau .b
Một tam giác có một góc bằng 600 là tam giác đều.c
Góc ngoài của một tam giác lớn hơn góc trong của tam giác đó.Câu 8: Kết quả thống kê số từ dùng sai trong bài Văn của học sinh lớp 7A được cho ở bảng sau
từ dùng sai
0
1
2
3
4
5
6
7
8

bài có từ dùng sai
6
11
1
5
3
4
3
1
4

a) Lớp 7A có số học sinh là:
A. 36 B. 37 C. 38 D. 40
b) các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 8 B. 9 C. 38 D. 39
c) Số lỗi nhiều bạn mắc nhất
A . 5 B. 6 C. 8 D. 1
Câu 9: Các câu sau đúng (Đ) hay sai (S):
a)Tần số của một giá trị là số lần xuất hiện của giá trị đó trong dãy giá trị của dấu hiệu.
b)Giá trị của dấu hiệu bao giờ cũng nhận giá trị số.
c)Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu bằng số đơn vị điều tra.
Câu 10: Theo dõi thời gian làm 1 bài toán ( tính bằng phút ) của 40 HS, thầy giáo lập được bảng sau :

Thời gian (x)
4
5
6
7
8
9
10
11
12


Tần số ( n)
3
3
4
2
9
5
6
7
1
N= 40


1. Mốt của dấu hiệu là :
A. 11 B. 9 C. 8 D. 12
2. Số các giá trị của dấu hiệu là :
A. 12 B. 40 C. 9 D. 8
3. Tần số 5 là của giá trị:
 
Gửi ý kiến