CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Viết Thắng
Ngày gửi: 21h:20' 01-09-2018
Dung lượng: 112.4 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TP. BUÔN MA THUỘT
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH LÊ HỒNG PHONG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 09/BC-TrTH
 Buôn Ma Thuột, ngày 31 tháng 5 năm 2018

                    
BÁO CÁO KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2017 - 2018
 
Căn cứ Công văn số 117 /PGDĐT-TCCB ngày 27/4/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột về việc hướng dẫn công tác Bồi dưỡng thường xuyên hàng năm;
Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-TrTH ngày 18/5/2017 của Trường TH Lê Hồng Phong về việc Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018;
Căn cứ kết quả bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017 – 2018 của cán bộ và giáo viên, trường Tiểu học Lê Hồng Phong báo cáo kết quả Bồi dưỡng  thường xuyên (BDTX) năm học 2017 – 2018  như sau:
 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  
   1. Nhân sự:
             Tổng số cán bộ quản lí và giáo viên:  47 người, trong đó:
           -  Cán bộ quản lý (CBQL):  03 người.
- Giáo viên (GV): 44 người.
   2. Thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai công tác BDTX:
        2.1 Thuận lợi:
  Đội ngũ CBQL trẻ năng động, GV nhiệt tình, tâm huyết với nghề, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.
        2.2  Khó khăn:
- Một số GV còn hạn chế về kĩ năng sử dụng CNTT.
- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng các điều kiện tốt nhất về dạy và học: khuôn viên trường chật, hẹp; trang thiết bị dạy học hiện đại còn hạn chế.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
1. Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2017 – 2018 và thẩm định
-  Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2017 – 2018 của đơn vị số 17/KH-TrTH ngày 18/5/2017 và kế hoạch của từng cá nhân CB-GV.
-  Ra quyết định thành lập ban chỉ đạo công tác BDTX năm học 2017 – 2018.
- Công tác phê duyệt Kế hoạch BDTX của CB-GV:
Số lượng kế hoạch BDTX của cá nhân CBQL và GV: 46 bản
Số lượng kế hoạch BDTX của cá nhân CBQL và GV đã được lãnh đạo nhà trường phê duyệt: 46 bản.
2. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch BDTX của đơn vị
-  Số lượng, tỷ lệ CBQL, giáo viên tham gia BDTX đầy đủ 3 nội dung bồi dưỡng là 46 người, trong đó: cán bộ quản lý:  03 người, giáo viên: 44 người.
-  Số lượng, tỷ lệ CBQL, giáo viên không tham gia BDTX đầy đủ 3 nội dung bồi dưỡng là 01 người, trong đó: cán bộ quản lý:  0 người, giáo viên: 01  người.
Lý do: 
Cô Hoàng Minh Xuân Chi – Bị lao phổi, đang nghỉ ốm dài hạn, hưởng lương BHXH.
-   Số lượng, tỷ lệ CBQL, giáo viên miễn bồi dưỡng nội dung 2, nội dung 3 của từng bậc học: 0  người
-  Tổng số module CBQL và GV chọn bồi dưỡng cho nội dung 3 là 4 trong 5 module sau:

Bậc học
Tên module
Hình thức tổ chức
Ghi chú

TH
Mô đun TH7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện
Cá nhân tự bồi dưỡngMô đun TH8: Thư viện trường học thân thiện
Sinh hoạt CM toàn trườngMô đun TH13: Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
Cá nhân tự bồi dưỡngMô đun TH20: Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản

Cá nhân tự bồi dưỡngMô đun TH26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
Cá nhân tự bồi dưỡng


 3. Kết quả đánh giá BDTX của CBQL và giáo viên
- Tổng số CBQL, giáo viên hoàn thành BDTX năm học 2017 – 2018 của đơn vị:
Số lượng: 46 (Tỉ lệ: 97,9%)
- Tổng số CBQL, giáo viên không hoàn thành BDTX năm học 2017 – 2018 của đơn vị:
Số lượng: 01 (Tỉ lệ: 2,1%)
- Kết quả xếp loại BDTX của CBQL, giáo viên năm học 2017 – 2018 theo từng loại như sau:
* Loại giỏi (G): Số lượng: 46 (Tỉ lệ: 97,9%)
* Loại khá (K): Số lượng: 0 (Tỉ lệ: 0 %)
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓