CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

No_photo
Họ và tên Thư Viện Điện Tử
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Buôn Ma Thuột
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 90 (xem chi tiết)

1533533.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Kim Nam
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/kimnam69
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Cổ Kim Thỏa
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Trọng
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 470 (xem chi tiết)

1466329.jpg";i:1;i:174;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên ThS. Lưu Tiến Quang
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng CNTT - Sở GD&ĐT
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 327049 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Thảo Dịu
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thaodiu
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 2711 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Anh Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Buôn Ma Thuột
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 86 (xem chi tiết)

68841.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên NGND. Nguyễn Đức Quyền
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/quyenneo
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng Nghề TN Dân tộc
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 720 (xem chi tiết)

1488002.jpg";i:1;i:173;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Lưu Anh Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng Phòng
Đơn vị Phòng GD&ĐT Tp.Buôn Ma Thuột
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Huệ
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/ngochuepct
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Điểm số 2109 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Ngọc Ánh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/lethingocanh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Điểm số 97 (xem chi tiết)

894847.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Phạm Quốc Hương
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 68 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hà
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/ThuHa2012
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hàm Nghi
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 112990 (xem chi tiết)

A:2:{i:0;a:1:{i:0;s:0:"";}i:1;a:1:{i:0;s:0:"";}}-photo
Họ và tên Minh Hung
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Buôn Ma Thuột
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 7229 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thúy
Giới tính Nữ
Website https://nguyenthuy63.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đào Duy Từ
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Điểm số 86747 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Thị Kim Thu
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/kimthubmt63
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Hòa Phú
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 6305 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Phương Thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị thpt buôn ma thuột
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 1876 (xem chi tiết)

78588.jpg";i:1;N;i:2;N;}}-photo
Họ và tên NGƯT. Nguyễn Thu Hằng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/nguyenthuhang
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phan Chu Trinh
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Văn Tiến
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 724 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Đình Tuân
Giới tính Nam
Website https://tuanlidaklak.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 12645 (xem chi tiết)