CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

No_photof
Họ và tên Phan Thị Hoàng Trang
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/trangphanbmt
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hồng Đức
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Đức Ngà
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ducnga
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 17347 (xem chi tiết)

1145399.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Vũ Thị Huyền
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/VuThiHuyen240486
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Trung cấp Nghề Đắk Lắk
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 222 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đinh Tấn Truyền
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Cao Bá Quát
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 108 (xem chi tiết)

1143959.jpg";i:1;i:150;i:2;i:183;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Văn Dũng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vandunglqd
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT BC Lê Qúy Đôn
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 82 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Đức Anh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phanducanhbmt
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Duẩn
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 33488 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Công Tuấn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phamtuanndu
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 125 (xem chi tiết)

686355.jpg";i:1;i:200;i:2;i:133;}}-photo
Họ và tên Bùi Quang Tỵ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/buiquangty77
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trần Phú
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 6506 (xem chi tiết)

130731.jpg";i:1;i:144;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Phạm Văn Dũng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dungtoandaklak
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 4540 (xem chi tiết)

672319.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Lê Đình Hồng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ledinhhong2003
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 541 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trường Thth Cao Nguyên
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trần Phú
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trường Bc
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hồng Đức
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trường Lê Duẩn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Duẩn
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trường Cao Bá Quát
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Cao Bá Quát
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Ban Mê Thuột
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Buôn Ma Thuột
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 90 (xem chi tiết)

1087979.jpg";i:1;i:175;i:2;i:175;}}-photo
Họ và tên Lê Thị Lệ Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lạc Long Quân
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 4853 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Lời
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/caonguyen273
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 12878 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Quốc Thành
Giới tính Nam
Website https://ngoclinhson.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 749830 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên ThS. Nguyễn Thị Mỹ Liên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Tây Nguyên
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 1367 (xem chi tiết)

774941.jpg";i:1;i:133;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Phạm Thị Thanh Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Buôn Ma Thuột
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lịch sử, GDCD - GDNGLL
Điểm số 214 (xem chi tiết)