CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Gốc > Đề thi > Tiểu học > (5 thư mục)


Lớp 1 (58 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-04-22 15:02:24

Word-logo-small

Tập đọc 1. Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-04-22 15:00:51

Word-logo-small

buih

Ngày gửi: 2015-12-11 16:44:26

Word-logo-small

đề thi cuối kỳ 2 14 -15

Ngày gửi: 2015-10-05 21:01:16


Lớp 2 (58 bài)
Word-logo-small

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2019-09-03 14:10:26

Word-logo-small

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2019-09-03 14:09:48

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-04-22 15:34:13

Word-logo-small

ĐỀ THI CUỐI KÌ I

Ngày gửi: 2017-04-28 08:55:36


Lớp 3 (59 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-04-22 15:05:27

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-04-22 15:03:36

Word-logo-small

Tin 3

Ngày gửi: 2017-05-09 10:40:37

Word-logo-small

de thi lop 3

Ngày gửi: 2015-11-05 11:31:11


Lớp 4 (67 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-04-22 15:35:44

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-04-22 15:35:05

Word-logo-small

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiến...

Ngày gửi: 2018-03-21 09:18:37

Word-logo-small

Tin 4

Ngày gửi: 2017-05-09 10:42:59


Lớp 5 (49 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-04-22 15:37:29

Word-logo-small

Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2019-04-22 15:37:00

Word-logo-small

Tiếng Anh 4.

Ngày gửi: 2018-03-21 09:21:32

Word-logo-small

ĐỀ KT TIN HỌC LỚP 5 HỌC KỲ 2

Ngày gửi: 2016-03-21 09:20:43