CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

0-photo
Họ và tên ThS. Y Tế
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/nttltd1
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Tây Nguyên
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 174 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. NGƯT. Lê Thiện Đức
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nttthienduc4
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Tây Nguyên
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 72 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên ThS. NGƯT. Lê Thị Thiên Hòa
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/nttthienduc3
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Trung cấp Y tế Đăk Lăk
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 78 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên GS. TSKH. NGND. Mã Đông Quân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dongquantn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Tây Nguyên
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 21 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên PGS. TS. NGƯT. Lê Thiện Tâm
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tcbdb3
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng Nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên GS. TSKH. NGND. Lê Thiện
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tcbdc6
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Trung cấp Nghề Đắk Lắk
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Lê Phúc Long
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tclplong
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường TC KT - KT Đắk Lắk
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên PGS. ThS. NGƯT. Trần Văn Siêng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tcbdc5
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thực hành Cao Nguyên
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn GD hướng nghiệp
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên PGS. TS. NGND. Lê Thiện Đạt
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tcbdc4
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Tây Nguyên
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 88 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên LÊ THIỆN ĐỨC
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tcbdc3
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 21 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Tống Thới Thanh
Giới tính Nam
Website https://toantin23b.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 36 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Khu njunop
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tcbda
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT DTNT N' Trang Lơng
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, Âm nhạc
Điểm số 1601 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Quốc Tùng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thaytungbmt
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Buôn Ma Thuột
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học
Điểm số 5895 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Cương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 13 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Cương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 521 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên ThS. Lương Thị Anh Thơ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 2
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên NGND. Bùi Lệ Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 15 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đinh Thị Huyền Trang
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/tranghuyenit
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT N' Trang Lơng
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 9114 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Trung
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phan Chu Trinh
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 123 (xem chi tiết)