CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

No_photof
Họ và tên Xuân Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Lê Thị Xuân Huyền
Giới tính Nữ
Website https://luckymincat.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 351298 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phùng Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 8463 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đinh Quốc Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thái Phiên
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 1842 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Lê Như Quỳnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 3075 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thành
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 65393 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trường THCS Hùng Vương Tp BMT
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Điểm số 24139 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hổ Quang Kỳ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT BC Lê Qúy Đôn
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 7598 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên NGƯT. Thành viên Violet
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/buidatviolet03
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Hóa học, Tin học
Điểm số 1461 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vương Thị Minh Tùng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hùng Vương
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 817 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đỗ Văn Tỵ
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường Tiểu học Âu Cơ
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 60 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Võ Minh Đức
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/mdcnet
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 266 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Tiểu học Ngô Gia Tự
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tieuhocngogiatu
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 66 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Trần Quốc Đạt
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/buitranquocdat12311
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Chu Trinh
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Ngoại ngữ
Điểm số 408 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Nguyễn Đức Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Đào Duy Từ
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 99 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vũ Thị Thanh Yến
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 9551 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Mai Trường Giang
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Đăng Mỹ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dangmyngt
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Thòng Mộc Múi
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Hòa Xuân
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 37427 (xem chi tiết)