CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

No_photof
Họ và tên Trần Thị Lệ Hảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Y Jút
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 3 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thu Yến
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 129 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Vi Olym Pic
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Võ Thị Minh Thanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phan Chu Trinh
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2
Điểm số 60 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên ThS. Hoàng Trọng Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Tây Nguyên
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 38 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Huyền Yubi
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Lai
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 1
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Trung Hiếu
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Trần Hưng Đạo
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 100 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Vũ Văn Khiêm
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Buôn Ma Thuột
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 971 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Bảo Thái Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường TC Nghề Đắk Lắk
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Hởi
Giới tính Nam
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Tây Nguyên
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Khổng Văn Thưởng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 6380 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên THCS Phạm Hồng Thái
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Phạm Hồng Thái
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Hoài Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 59 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Bùi Văn Tiến
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường PT DTNT Buôn Ma Thuột
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hường
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Chí Thanh
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 27995 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Ngọc Hân
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Hiếu
Giới tính Nữ
Website https://truongthlengochanhieu.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 4819 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên PGS. TS. NGND. Toán Tin
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Đắk Lắk
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 23 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trương Thị Bích Thành
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Trần Hưng Đạo
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 1330 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Cương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 51 (xem chi tiết)