CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - TP. BUÔN MA THUỘT

VÌ SỰ NGHIỆP MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Cương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 51 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Đào Quang Anh
Giới tính Nam
Website https://daoquanganhviolet17.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Bội Châu
Quận/huyện Huyện M'Đrắk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 42419 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trương Minh Tâm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thành Nhất
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 49815 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Viết Nam Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Y Jút
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 15 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Mai Linh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Điểm số 174 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Huy Hoàng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Bội Châu
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Điểm số 3516 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 17 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Giang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phú Vinh
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 1361 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Đình Minh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 23 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên PGS. TSKH. NGND. A Ba khóa chín tư chín bảy
Giới tính Nam
Website https://cvaa3.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 43 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Văn Quang
Giới tính Nam
Website https://pvquangkm47.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Tỉnh
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Điểm số 25120 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Minh Định
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phạm Hồng Thái
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 14 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lương Thị Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phạm Hồng Thái
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Dịu
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/mediu
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Phạm Hồng Thái
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 4390 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Thanh Minh
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Chuyên Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 4090 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Công Lý
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chu Văn An
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Cao Nguyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thực hành Cao Nguyên
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên PGS. TSKH. NGND. Lê Thị Thùy Linh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/tcbda8
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Văn hóa Bộ Công An 3
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Bá Vũ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 59 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Mã Thảo Nguyên
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/tcbdc8
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Tây Nguyên
Quận/huyện Thành phố Buôn Ma Thuột
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 20 (xem chi tiết)